Close

Entegratif Tıp

Entegratif tıbbın temelleri “sağlığın tarifine” dayanır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı sadece hastalık veya zayıflığın yokluğu değil, insanın bedenen, akli ve sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olması  olarak tanımlamaktadır. Entegratif tıp tüm bu alanlarda bilinçlenme ve tedavi amacını güder. Bunu yaparken Modern Batı Tıbbı’nın öğretileri ile etkinliği kanıtlanmış alternatif metodları birbiriyle “entegre” eden bütüncül bir yaklaşım sergiler.

Entegratif tıbbın amacı konvansiyonel ve alternatif tedavi seçeneklerini bir arada kullanarak vücudun “doğal iyileşme gücünü” harekete geçirmektir. İdeal sağlık durumuna erişmek için fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi boyutların tümü dikkate alınır. Kişisel yaklaşıma bağlı olarak sadece tanı koymak ve semptomların tedavisi ile yetinilmez şikayetlerin olası sebepleri de çok yönlü irdelenir.

Entegratif tıp sadece konvansiyonel tıp öğretileri yerine kullanılan metodlardan oluşan “alternatif tıp” olmadığı gibi, yine konvansiyonel yöntemlere destek olarak kullanılan tedavi yaklaşımlarını kapsayan “tamamlayıcı tıp “ da değildir. Entergratif tıp, modern tıp yaklaşımını kanıt temelli alternatif tedavi seçenekleriyle zenginleştirerek sadece tedavide başarı şansını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların yaşam kalitesini de yükseltir.